Om os

Værdier, metoder og info.

I Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune, tror vi på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer, - også dem der har særlige udfordringer og behov. 

Alle kan og vil noget

  • Vi er ambitiøse sammen med dig. - Din motivation er vigtig, og vi hjælper og inspirerer dig til at forfølge dine drømme
  • Sammen med dig sætter vi konkrete mål for de forandringer, du går efter. - Du tager små skridt ad gangen og vi følger løbende op på, om vi er på rette spor
  • Alle har ret til at være del af et fællesskab. - Sammen med dig bygger vi bro til personer, foreninger og tilbud, der er vigtige for dig.

Hvis du er voksen med en sindslidelse i Høje-Taastrup Kommune og har brug for praktisk og/eller social støtte i hverdagen, ønsker vi at støtte dig til at udvikle dine ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Målet er, at du derved bliver så selvforsørgende som muligt, opnår mest mulig egenmestring og kan deltage i samfundets fællesskaber.

Udgangspunktet for den socialpsykiatriske indsats er samarbejdet mellem dig og medarbejderne, og indsatsen tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation.

I Socialpsykiatrien har vi tilbud om STRAX-hjælp fra STRAX-huset, og vi arbejder blandt andet med metoden Åben dialog.  Vi arbejder ud fra en recovery- og rehabiliterende tilgang og med 6 faglige sigtelinjer.  Alle disse tilgange og metoder, kan du se beskrevet nederst på denne side.

Social- og Arbejdsmarkedscentret i Høje-Taastrup Kommune arbejder målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne.  Dette arbejde uddybes i en plan for det specialiserede socialområde for voksne.

Læs mere om Planen

 

Socialpsykiatrien består af:

5 bomiljøer.

Læs mere om bomiljøerne

Et Værested, Perron 74, hvor du kan komme ind fra gaden, som du er

Læs mere om Perron 74 her

Diverse støttetilbud, der kan hjælpe dig til et mere selvstændigt og aktivt socialt liv

Læs om støtte til et aktivt og selvstændigt liv her

Mere om os

Luk alle
Udfold alle
Alle kan og vil noget