STRAX-huset

Din første indgang

STRAX-huset er et tilbud til dig, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Du befinder dig i en udfordrende situation, som du ikke ved, hvordan du skal komme videre fra, men er motiveret til at arbejde med. For at indgå i et samarbejde med STRAX-huset, så skal du bo i Høje Taastrup Kommune og være over 18 år.

Tryk på billedet og se STRAX-husets hjemmeside, hvor du kan læse meget mere:

folk der sidder om et bål