STRAX-huset

Din første indgang

STRAX-huset er et tilbud til dig, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Du befinder dig i en udfordrende situation, som du ikke ved, hvordan du skal komme videre fra, men er motiveret til at arbejde med. For at indgå i et samarbejde med STRAX-huset, så skal du bo i Høje Taastrup Kommune og være over 18 år. Du finder STRAX-huset på Parkvej 74 i Taastrup.

Kontakt STRAX-huset

STRAX-husets adresse er Parkvej 74, 2630 Taastrup, og døren er åben i åbningstiderne. 
STRAX-huset kan kontaktes på tlf. 43 35 21 90 i åbningstiderne eller via mail på Strax@htk.dk

Åbningstiderne:  
Mandag-onsdag kl. 10:00-14:30, Torsdag kl. 10:00-17:00 og Fredag kl. 10:00-13:30 

Du kan ringe og aftale et tidspunkt for et møde i STRAX-huset, men du kan også henvende dig direkte i STRAX-huset uden foregående aftale og få råd og vejledning. Drejer det sig om egentlig sagsbehandling, er det dog nødvendigt at lave forudgående aftale. 

Der er altid kaffe på kanden, også hvis du kommer uden at have en aftale. 

 
 

STRAX-huset

STRAX-huset er indgangen til dig, der henvender sig til Social- og Handicapcentret for første gang. STRAX-huset er et uvisiteret tilbud i Social- og Handicapcentret og yder støtte efter §82a og 82b i Serviceloven.   

I STRAX-huset kan du få:

  • Hurtig og fleksibel mulighed for rådgivning (uden forudgående visitation) 
  • Udviklende sociale fællesskaber/forløb, der kan hjælpe dig videre 
  • Brobygning til andre tilbud og foreninger i lokalsamfundet 
  • Mulighed for at samskabe tilbud sammen med de andre borgere, der er en del af STRAX-huset
  • Støtte og samarbejde med STRAX-medarbejdere i op til 6 måneder 

 
STRAX-huset indgår i et samarbejde med dig, dit netværk og andre aktører. Det sker i udgangspunktet i sociale fællesskaber, men kan også i særlige tilfælde ske som et individuelt tidsafgrænset samarbejde. 
 
Hvis du efter 6 måneder i STRAX-huset stadig har brug for støtte, laves en konkret og individuel vurdering i forhold til fremtidige indsatser. STRAX-huset brobygger til andre interne og eksterne aktører, hvis det er relevant.