Værestedet

Kom som du er

Værestedet er et sted, hvor du kan komme som du er og bare være. Der er ikke faste aktiviteter du skal deltage i, men vi har i årets løb nogle gode traditioner og tilbud, som du kan deltage i, hvis du har lyst.

Værestedets kerneydelse er at yde en recovery orienteret og rehabiliterende indsats, som understøtter dine behov og ønsker for dit liv.

Vi har også en særlig afdeling for unge. Læs mere herunder.

Åbningstider:

Værestedet:

Mandag, tirsdag og torsdag kl 15-20

Værestedet for Unge (alder 18-35 år):

Onsdage kl 14-20

Luk alle
Udfold alle